Notícies

Funció de la politja guia/politja de tensió de 2000 mm de diàmetre

2024-01-30 11:10:41

   

La politja guia/la politja de tensió funciona a banda i banda de la cinta transportadora, obligant-la a canviar la direcció de marxa.

Quan funciona sense càrrega, la cinta transportadora es torna plana sota la seva tensió. Després de carregar el material,

a causa del pes del material, la cinta transportadora formarà una forma de ranura i el material no es vessarà.

Les politges de guia s'utilitzen àmpliament en indústries com ara materials de construcció, construcció, química, energia tèrmica,

processament de gra, mineria, maquinària, metal·lúrgia, ports i transport.

politja guia

politja de tensió

 POTS AGRADAR