Notícies

Disseny de la politja transportadora

2024-01-30 11:10:41

Les politges transportadores són components essencials en el sistema de cinta transportadora. Ajuden a transferir la potència del motor a la cinta transportadora i també suporten el pes de la cinta i el material que es transporta. El disseny d'una politja transportadora és fonamental per garantir que funcioni de manera eficient, fiable i segura.

Les consideracions principals en el disseny de la politja transportadora inclouen:

1. Capacitat de càrrega: La politja ha de ser capaç de suportar el pes de la cinta i el material que es transporta.

2. Tensió de la corretja: La politja ha de ser capaç de suportar la tensió aplicada per la corretja durant el funcionament.

3. Disseny de l'eix: l'eix de la politja ha d'estar dissenyat per suportar el parell aplicat pel motor i també suportar el pes de la politja.

4. Selecció de coixinets: s'han de seleccionar els coixinets adequats per garantir una rotació suau de la politja.

5. Alineació: la politja ha d'estar alineada correctament per minimitzar el desgast de la corretja i garantir un funcionament eficient.

En resum, el disseny de la politja transportadora s'ha de considerar acuradament per garantir que la politja sigui capaç de manejar la càrrega, sigui fiable i funcioni amb seguretat.

Podem dissenyar i fer dibuixos CAD per a politges transportadores. Benvingut a contactar amb nosaltres per a qualsevol pregunta!

Disseny de la politja transportadora 2

Disseny de la politja transportadora 3

Disseny de la politja transportadora 4

 

 


POTS AGRADAR