Notícies

Lliurament de rodets transportadors HDPE resistents al foc i antiestàtics

2024-01-30 11:10:41

Produït 3500 rodets transportadors de HDPE resistents al foc i antiestàtics amb 159 mm de diàmetre i coixinets 6306 i 6307.  

POTS AGRADAR